Robot Phi

Het vervolg op sociale robotica

Binnen Philadelphia doen we al een aantal jaren onderzoek naar de mogelijkheden en kansen van sociale robotica in het zorg- en dienstverleningsproces van cliënten en begeleiders. Philadelphia ziet veel toegevoegde waarde in het bereikbaar maken van een meer zelfstandig leven voor cliënten door middel van sociale robotica. Daarnaast zien we ook mogelijkheden om maatschappelijke ontwikkelingen voor te zijn of deels op te vangen met de inzet van technologie.

Vervolgstappen
Na een aantal jaren praktijkonderzoek zijn de vooruitzichten veelbelovend. De eerste jaren van het onderzoek hebben laten zien dat sociale robot Phi een waardevolle toevoeging kan zijn in het leven van cliënten. Door dit praktijkonderzoek is het ook duidelijker geworden wat de verwachtingen van een sociale robot zijn om van meerwaarde te kunnen zijn voor cliënten en medewerkers.

Door middel van het praktijkonderzoek heeft Philadelphia een beter begrip gekregen rondom de toekomst van sociale robotica. Een van de verkregen inzichten is dat opschaling via verschillende toepassingsvormen mogelijk is en dat we zodoende niet meer alleen in de opschaling van fysieke robots denken maar ook goed willen kijken naar bredere inzet van alle ontwikkelde gesprekscontent en dat we hier op verder bouwen. De ervaringen van de afgelopen jaren hebben Philadelphia doen beseffen dat er meer toepassingsvormen zijn dan alleen maar fysieke robots.

Een concreet einddoel van Philadelphia is het vergroten van de zelfstandigheid van cliënten en het ondersteunen van medewerkers in de dagelijkse zorg. Dat kan op verschillende manieren. Waarbij sociale robotica onderdeel zal zijn van een divers aanbod aan online-dienstverlening. Integraal werkend met andere vormen van zowel menselijke dienstverlening als digitale dienstverlening.

Zeggenschap
Het uitgangspunt blijft de zeggenschap van de cliënten: zoveel mogelijk eigen regie en zonder (te veel) afhankelijkheid van een ander je leven kunnen leiden. Voor de zorgprofessionals vormt het een aanvullend instrument om nog meer persoonlijke aandacht aan de cliënten te geven. Philadelphia ziet sociale innovaties als een hulpmiddel en aanvulling op het bestaande zorgproces.

Robotambassadeurs
In de afgelopen jaren hebben er al veel robotambassadeurs meegewerkt aan dit praktijkonderzoek en een bijdrage geleverd aan de mooie resultaten die in de afgelopen jaren behaald zijn. Zonder hun bijdrage zouden we dit onderzoek nooit kunnen doen. Daarom zijn wij trots op al deze robotambassadeurs en willen wij hen bedanken voor hun dagelijkse inzet en inspanning.

Aankondiging
We publiceren zeer binnenkort een evaluatie met daarin een inkijk in alle opgedane lessen van de afgelopen jaren. Je kunt dit terugvinden op: Robotphi.nl en Philadelphia.nl/robotica.

Publicatiedatum 04/07/2022

Deelnemen aan het sociale robotica project?

Uw inbreng kan heel waardevol zijn. Of u nu zorgprofessional, overheid, ICT’er of investeerder bent: we komen graag met u in contact! Omdat wij vanuit allerlei disciplines belangstelling mogen ontmoeten, verzoeken we u een aantal vragen te beantwoorden. Dat maakt onze focus op uw interesse al direct scherper. Na ontvangst van uw reactie, nemen wij snel contact met u op.

Via onderstaande buttons komt u terecht bij ons contactformulier.