Robot Phi

Logeerdiensten

In ons sociale robotica project wordt praktijkonderzoek gedaan op basis van zogeheten ‘logeerperiodes’. Een logeerperiode is een testsituatie waarbij een sociale robot wordt ingezet als toevoeging aan het dagelijks leven van een cliënt. Hiermee wordt onderzocht wat het effect is van een robot op het leven van de cliënt en wat het effect is op de zorg die de cliënt ontvangt.

Ervaren door te doen

Dat is de kernwaarde van het onderzoek. In de praktijk is dit iets waar de waarden van Philadelphia hard bij nodig zijn. Met Liefde krijgen cliënten de ruimte om te ervaren en te voelen wat de robot met en voor hen doet. Binnen veilige kaders. De zeggenschap van de cliënt wordt gewaarborgd. Met Lef worden alle aspecten van robots in de zorg onderzocht. En ook de grenzen opgezocht binnen veilige kaders. Met Meesterschap worden de veilige kaders van het onderzoek bewaard. En wordt er geobserveerd zonder oordeel en de zorginhoudelijke kwaliteit geborgd. Observaties zetten we om in ontwikkeling. Het uitvoeren van het onderzoek en de vertaling van de bevindingen naar ontwikkeling is een uitgebreid en zorgvuldig proces. Een proces dat wordt uitgevoerd door het robot team.

Opzet logeerperiode

Bij een ‘logeerperiode’ wordt een sociale robot tijdelijk bij een cliënt in huis geplaatst. De cliënt vervolgt zijn of haar dagelijkse leven, maar nu met de sociale robot erbij. Zo ervaart de cliënt hoe het is om een robot in huis te hebben en om gesprekken te voeren met de sociale robot. Hiermee onderzoekt het robot team wat het effect van een robot is op het leven van de cliënt en de zorg die de cliënt krijgt. Op basis van deze ervaringen ontwikkelen zij de techniek, de rol en integratie van de sociale robot in de zorg verder. Een logeerperiode is een praktijkonderzoek dat wordt uitgevoerd met een gerichte visie en organisatie. Bij onze onderzoeken ondersteunt de robot bij ontwikkeldoelen van de cliënt. Elk onderzoek (elke ‘logeerperiode’) levert uiteindelijk verschillende soorten informatie op: verslaglegging van het onderzoek op dagelijkse basis, kwalitatieve monitoringgegevens, administratie van de logeerperiode en technische data. Elk onderzoek wordt vastgelegd in een cliëntcasus. Alle cliëntcasussen zijn te vinden via Video & downloads. Daarnaast kunnen we op basis van inmiddels een groot aantal logeerperiodes de eerste geaggregeerde onderzoeksresultaten produceren.

Zowel kort- als langlopend

In 2017 tot 2019 waren er alleen kortlopende logeerperiodes die twee weken duurden. Vanaf 2020 zijn we begonnen met kortlopende en langlopende logeerperiodes. Waarbij de kortlopende periode drie weken duurde en de langlopende drie maanden of langer. Sinds 2021 werken we ook met langlopende logeerperiodes van minimaal één jaar. Bij elke logeerperiode wordt op meerdere momenten (zorginhoudelijke) informatie opgehaald. En bij elke logeerperiode doorlopen wij vaste processtappen. Er lopen altijd meerdere logeeronderzoeken tegelijkertijd die elk in verschillende fases van het proces een rol spelen.

Korte videoclips

Robot team Samantha – Logeerdiensten

Cliënt Elly en medewerker Christiaan – Logeerperiode

Alle videoclips

Onze expertisegebieden

Op basis van 8 expertisegebieden onderzoekt Philadelphia de mogelijkheden van sociale robotica in de zorg. Bekijk ook de andere gebieden eens.