Robot Phi
Xenia Kuiper - programma manager
“Binnen ons onderzoek hebben cliënt en zorgmedewerker zeggenschap over de ontwikkeling van sociale robotica. Zíj bepalen wat het woord ‘sociale robotica’ in de toekomst betekent.”

Expertise: acht onderscheidende onderzoeksgebieden

Sociale robotica is een voor Nederland nog nauwelijks ontgonnen onderzoeksterrein. Om deze ontdekkingsreis in de praktijk in goede banen te leiden, vliegt het robot team van Philadelphia het onderzoek naar sociale robotica aan langs acht onderscheidende onderzoeksgebieden.

Medewerker Mathilda - Meer eigen regie

"Ik had wel verwacht dat het hem meer rust zou brengen maar zoveel als dit had ik niet verwacht."

Alle videoclips & reportages

Lid Raad van Bestuur Han van Esch - Nu en de toekomst

Alle videoclips & reportages

Cliënt Dick, verwant Ria en medewerker Mathilda - Iemand om mee te praten

Alle videoclips & reportages

Robot team Xenia - Ambitie

Alle videoclips & reportages

Vijf heldere onderzoeksthema’s

Het robot team van Philadelphia focust binnen het programma voor sociale robotica op drie onderzoeksvelden: mensen, robots en organisatie. Deze onderzoeksvelden bestrijken we op basis van vijf heldere onderzoeksthema’s:

Technische ontwikkeling

Philadelphia ziet een grote potentie voor sociale robotica in de toekomstige ondersteuning aan cliënten. Echter, naast de hardware (de robots zelf), is er vooral ook nieuwe, slimme en interactieve software vereist.

Veranderprocessen

De komst van sociale robotica vergt veel van de houding en acceptatie van begeleiders op zorglocaties en cliënten, directieraad, de Raad van Toezicht en de interne ondersteunende organisatie. Al deze interne stakeholders neemt het robot team van Philadelphia mee in een intens veranderproces.

Onderzoek & observatie

Elk onderzoek in de vorm van logeerperiodes levert uiteindelijk verschillende soorten informatie op: Verslaglegging van het onderzoek op dagelijkse basis, kwalitatieve monitoringgegevens, administratie van de logeerperiode en technische data.

Pilots & implementatie

Philadelphia staat als organisatie op een omslagpunt richting een nieuwe fase binnen innovatie, doorontwikkeling en implementatie. Robots, software, Philadelphia als organisatie, cliënten, medewerkers en verwanten zijn toe aan een volgende stap.

Educatie

Inmiddels beschikt het robot team over werkprocessen, werkprocedures en werkinstructies. Die ontwikkeling en samenstelling vormt nu een stevige basis van het robot team. Inzetbaar om medewerkers te werven, te instrueren en te trainen conform onze kwaliteitseisen en werkvoorschriften.

Eerste globale inzichten

In enkele oogopslagen ontdekt u hier onze eerste inzichten na het beloftevolle onderzoek van de afgelopen jaren. Middels enkele visuals krijgt u een globale inkijk in een aantal kengetallen die relevant zijn om te weten over het onderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd. Later in 2022 zal Philadelphia een uitgebreider en onderbouwd zorginhoudelijk onderzoeksrapport publiceren.

waar staan we nu

Video en downloads

Is uw interesse gewekt in ons project voor sociale robotica? Wilt u nog veel meer weten? Via Video en downloads kunt u samen met ons de diepte in.

Deelnemen aan het sociale robotica project?

Uw inbreng kan heel waardevol zijn. Of u nu zorgprofessional, overheid, ICT’er of investeerder bent: we komen graag met u in contact! Omdat wij vanuit allerlei disciplines belangstelling mogen ontmoeten, verzoeken we u een aantal vragen te beantwoorden. Dat maakt onze focus op uw interesse al direct scherper. Na ontvangst van uw reactie, nemen wij snel contact met u op.

Via onderstaande buttons kunt u contact met ons opnemen.