Robot Phi

Video & Downloads

Ontdek meer over het sociale robotica programma van Philadelphia. Verdiep u zelf in de verhalen van de cliënten, verwanten en medewerkers die elke dag te maken hebben met het veranderproces dat komt kijken bij de implementatie van sociale robotica. Lees en luister naar hun ervaringen en laat u zelf meenemen in de onderzoeksresultaten van de afgelopen jaren aan de hand verschillende materies.

Kies je onderwerp

Op deze pagina kunt u verschillende soorten video’s bekijken waarin verteld wordt over het sociale robotica programma van Philadelphia. In de video’s zijn verschillende betrokkenen aan het woord om hun ervaringen te delen over sociale robotica, robot Phi en de werkzaamheden die hierbij komen kijken.
Sociale robot Phi logeert regelmatig een periode bij cliënten van Philadelphia. Onder professionele begeleiding van het robot team. De ervaringen van deze logeerperiodes vindt u per cliënt terug in heldere casussen. Wat waren de verwachtingen? En welke rol van betekenis kon sociale robot Phi daadwerkelijk spelen tijdens de logeerperiode. Met daarbij ook voldoende oog voor wat er is geleerd en opgedaan aan nieuwe inzichten.
Ook medewerkers worden nauw betrokken bij de logeerperiodes van robot Phi bij cliënten. Het is belangrijk om ook hun ervaringen, houding en visie op robots als ondersteuning van de dagelijkse zorg, te horen. In een aantal medewerkers casussen vertellen deelnemende begeleiders hoe zij vooraf dachten over sociale robotica en robot Phi en wat zij ontdekten tijdens de logeerperiodes bij hun cliënten.
Op deze pagina leest u onder andere een samenvatting van de onderzoekservaringen die het robot team tijdens de logeerperiodes van robot Phi opdeed tot en met 2019. Tevens vindt u hier een inkijk in andere perspectieven zoals dat van robot Phi en de organisatie Philadelphia.
Op deze pagina vindt u onze meest recente kennisdeling. Met als doel om een inkijk te geven in de aanpak van het sociale robotica programma bij Philadelphia. Welke expertises heeft het robot team en vanuit welke visie werden de huidige resultaten geboekt?
Bent u cliënt, verwant of medewerker en verbonden aan Philadelphia en wilt u meer weten over het aanmeldingsproces en/ of informatie over deelname aan het sociale robotica programma? Dan kunt u deze informatie via deze pagina raadplegen.
Click here for the English version of the above videos and publication. The videos are still in Dutch but have English subtitles. In the videos, various stakeholders speak about their experiences with social robotics, robot Phi and the work involved. The publication provides insight into how Philadelphia's research has progressed over the years.