Robot Phi

Techniek

Bij het sociale robotica project worden bestaande robots gebruikt die via leveranciers worden ingekocht. De robots worden gekoppeld aan de eigen Robot Ctrl software. De ingezette robots zijn op dit moment Pepper robots waarop Robot Ctrl software is geprogrammeerd. Daarnaast is er een Robot Ctrl dashboard met meerdere functionaliteiten. In het dashboard wordt de interactieprogrammering gedaan en de logeerperiodes worden gemonitord. Logeerperiodes kunnen worden geanalyseerd door middel van rapportages.

Philadelphia/het robot team werkt samen met Robot Ctrl aan de doorontwikkeling van het Robot Ctrl platform, waarmee meerdere soorten robots zijn te koppelen aan de Robot Ctrl software.

Van onderzoek naar ontwikkeling

Er zijn meerdere aspecten belangrijk in de ontwikkeling van sociale robots:

  • Het ontwikkeltempo van de robottechnologie.
  • De verwachtingen van mensen.
  • Het verandertempo van mensen.
  • De match tussen klantbehoefte en robotfunctionaliteit.
  • De inbedding van sociale robotica in dagelijkse zorg en begeleiding.

In het dagelijkse onderzoek komen meerdere soorten feedback naar voren. Er worden technische storingen doorgegeven, er wordt iets doorgegeven over de inhoud van een interactie, over de timing van interacties, et cetera. Technische storingen worden zo snel mogelijk opgelost in samenwerking met de softwareontwikkelaar. Daarbij kijken wij naar een korte termijn en een structurele oplossing.

De terugkoppeling over de inhoud en de timing van interacties wordt opgepakt door het robot team. In veel gevallen kan de feedback direct verwerkt worden. Op basis van feedback wordt de werkwijze van het robot team voor het maken en inplannen van interacties aangepast.

Behoefte: regie over gesprekken

Daarnaast komen uit het onderzoek ook behoeftes naar voren die niet direct kunnen worden opgepakt. Een belangrijke behoefte is bijvoorbeeld dat de cliënt regie krijgt over wanneer er gesprekken plaatsvinden. Dit is feedback die wordt omgezet in ontwikkeldoelen. Want voor die wens, moeten er grotere en structurele aanpassingen worden gedaan in hoe de robot werkt.

Ten slotte werken samenwerkingspartner The Innovation Playground/Robot Ctrl en het robot team/Philadelphia samen aan de vertaling van de gegevensfeedback in concrete technische ontwikkelingen. Daarnaast staan ook de privacy van cliënten en security hoog in het vaandel.

Korte videoclips

Robot team Xenia – Ontwikkeling sociale robotica

Robot team Xenia – Opschalen

Robot team Jet – functiebeschrijving

Robot team Xenia – Ambitie

Alle videoclips

Onze expertisegebieden

Op basis van 8 expertisegebieden onderzoekt Philadelphia de mogelijkheden van sociale robotica in de zorg. Bekijk ook de andere gebieden eens.