Robot Phi

Eerste globale inzichten

Na een aantal jaren praktijkonderzoek zijn de vooruitzichten veelbelovend. De eerste jaren van het project laten zien dat de sociale robot een waardevolle toevoeging kan zijn aan het leven van sommige cliënten. We hebben geleerd wat de sociale robot moet zijn en wat deze moet kunnen. De sociale robot wordt een concreter begrip. De sociale robot is een verzameling van: technische functionaliteiten, zorginhoudelijke kwaliteiten en de inbedding van de robot als ‘medewerker’ in de organisatie. Een concreet einddoel van Philadelphia is het vergroten van de zelfstandigheid van cliënten en het ondersteunen van medewerkers in de dagelijkse zorg.

Middels de onderstaande visualisaties geven we een globaal beeld van de eerste inzichten die we opdeden in het vooronderzoek. Het zijn beloftevolle indicaties van de zorginhoudelijke uitkomsten. Deze uitkomsten en onderzoeksresultaten zullen op een later moment door Philadelphia gepubliceerd worden via een onderbouwd zorginhoudelijk rapport.

waar staan we nu

IJkdatum 1 juni 2022

Doelgroep cliënten van locaties die zich aanmelden voor logeerperiodes

IJkdatum 1 juni 2022

Effect van de robot op hoe de cliënt zich voelt

IJkdatum 1 juni 2022

rol van de robot voor de cliënt

IJkdatum 1 juni 2022

Zaken waarbij cliënt ondersteuning wenst bij aanmelding voor logeerperiode

IJkdatum 1 juni 2022

Interactiedatabase Verdeling interacties over de hoofddomeinen

IJkdatum 1 juni 2022

Afrondingsgeschiedenis geplande interacties Totaaloverzicht

IJkdatum 1 juni 2022

Online registratie robots Aantal uren in totaal

IJkdatum 1 juni 2022