Robot Phi

Sociale robotica: de huidige stand van zaken

Interne samenwerkingen
In het afgelopen jaar is het robot team gestart met deze samenwerkingen. Zo wordt er samengewerkt met de afdeling IT & Digitale transformatie op het gebied van Business Intelligence (BI) en de andere teams die hieronder vallen. Om zo alle data die in de afgelopen jaren zijn verzameld tijdens het praktijkonderzoek inzichtelijker te maken met ondersteuning van slimme technische methodes. Dit kan helpen bij het ontdekken van nieuwe inzichten, kennis en om betekenisvolle patronen in de verzamelde data te vinden. Hiermee kunnen de sociale robots nog beter afgestemd worden op de behoeftes van de cliënten en zorgprofessionals in de praktijk. Waardoor Phi op een zo slim mogelijk manier kan ondersteunen in het dagelijkse leven. Zo werken er vandaag de dag al 6 Phi’s, 365 dagen per jaar op zorglocaties van Philadelphia.

Het robot team werkt ook samen met de afdeling communicatie, de afdeling Kennis & Wetenschap en de clusters Werk & Begeleiding en Zorg & Wonen. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan de opzet van een samenwerking met het Expertisecentrum. Deze samenwerkingen hebben als hoger doel het verder kijken dan enkel sociale robotica. Door ons verder te verdiepen in alle mogelijkheden van het digitaal communiceren tussen mens en computer. Hierbij wordt gedacht aan andere robots, chatbots, digital human en andersoortige AI-toepassingen.

Met al deze interne samenwerkingen wil het robot team op verschillende fronten de systemen en data klaarstomen voor de toekomst. Zodat Philadelphia cliënten zo goed mogelijk kan blijven ondersteunen.

Externe samenwerkingen
Het sociale robotica team is niet alleen zijn horizon aan het verbreden op intern niveau. Het team houdt ook de ogen open voor externe samenwerkingen. Samenwerkingen die bij kunnen dragen aan een verdere ontwikkeling van ‘intelligent automation’ binnen de organisatie. En die helpen om van sociale robotica en andere AI-toepassingen een concreter begrip te maken. Ook wordt er hard gewerkt aan de externe verkenning van de markt voor deze toepassingen.